STABLEX KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerden oluşan Stablex Kullanım Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), “Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.” (Bundan sonra “Stablex” olarak anılacaktır) ile "https://www.stablex.net/tr-tr"ye (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üye olan ve https://stablex.net/tr-tr ve/veya Stablex mobil uygulamalarını işbu Sözleşme’nin şartlarına uymayı kabul ederek kullanan Kullanıcı arasında Kullanım Sözleşmesi’nin kullanıcı tarafından onaylanması ve Kullanıcı’nın Site’ye üye olması anında düzenlenmiştir.

1.2. Sözleşmenin her iki tarafı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

1.3. Site’ye üye olarak, Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.4. Kullanıcı; stablex.net internet sitesine üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden faydalanan gerçek kişi veya kişileri ifade eder.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Sözleşmenin konusu https://www.stablex.net/tr-tr internet adresinin Site kullanım koşulları ve  Kullanıcılar’ın alıcı / satıcı olarak kripto para alıp / satmalarına yarayan platformdan faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlarla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 - TANIMLAR

SiteHukuki hakları Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.ye ait olan https://www.stablex.net/tr-tr internet sitesini ve internet sitesi aracılığıyla sunulmakta olan web sayfalarının, web uygulamalarının, uygulama programlama arayüzlerinin (API) tamamını içerecek şekilde Stablex tarafından yönetilen kripto para alım satım sistemini ifade eder.
Kullanım Sözleşmesi İşbu Kullanım Sözleşmesini ve içeriğini ifade eder.
Sözleşme Ekleri

İşbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil eden metinlerini ifade eder. Bahsi geçen metinler, işbu Sözleşme ile bir bütün olup bu metinlerde yer alan esasların ihlal edilmesi iş bu sözleşmenin ihlali ile eşdeğer niteliktedir.

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Politikası,

Müşteri Tanıma Esasları,

      Gizlilik Politikası,
TaraflarStablex Bilişim Teknoloji A.Ş. vewww.stablex.net internet sitesini kullanan, siteden hizmet alan kullanıcıları ifade eder.
TaraflarStablex Bilişim Teknoloji A.Ş. vewww.stablex.net internet sitesini kullanan, siteden hizmet alan kullanıcıları ifade eder.
Kullanıcı/KullanıcılarStablex Bilişim Teknoloji A.Ş. vewww.stablex.net internet sitesini kullanan, siteden hizmet alan kullanıcıları ifade eder.
Platformwww.stablex.net  alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve yine Stablexe ait Android işletim sistemi ile IOS işletim sistemi üzerinden hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.
BankaTürkiyede Türk kanunları uyarınca kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren bankalardır.

Blokzincir

(Blockchain)
Kayıtların merkeziyetsiz bir ağ üzerinde tutulduğu ve onaylandığı merkeziyetsiz veritabanıdır. Kayıtlar, şifreleme algoritmalarına göre birbirine eklenen bloklar üzerinde tutulduğundan blokzincir” olarak adlandırılmaktadır. 
Kripto para veya Kripto Varlık 

Platform üzerinde işlem yapma imkânı sunan varlıklardır. Türk hukukunda henüz bir tanımı yoktur ancak farklı otoriteler tarafından bazı tanımlamalar yapılmıştır.

Avrupa Bankacılık Otoritesinin tanımına göre sanal para; Bir merkez bankası veya kamu otoritesi tarafından ihraç edilmediği halde, doğal olarak veya yasal kişiler tarafından ödeme, transfer, saklama ve elektronik transfer şekli için kabul gören, karşılığının olması da şart olmayan değerin dijital temsilidir.

Avrupa Merkez Bankası tanımına göre; Herhangi bir merkez bankası, kredi kuruluşu ya da e-para kuruluşu tarafından ihraç edilmemiş ve bazı durumlarda paraya alternatif olarak kullanılabilen varlığın sanal temsilidir.

Genel Tanım: Kripto para işlemlerini güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir dijital varlıktır ya da kripto varlık olarak tanımlanabilir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir. Her bir kripto paranın merkeziyetsizliği, umumi işlem veri tabanı olan dağıtık muhasebe defteri (ledger) olarak işlev gören bir blokzincirinden(blockchain) gelmektedir. Kripto paralar blokzinciri adı verilen dijital veri tabanları üzerinden işlem görmektedir. Kullanıcılar’ın bu sözleşmeyi kabul etmesi halinde kripto paraların işleyiş biçimlerini, genel özelliklerini bildikleri ve söz konusu teknolojisini anladıkları Stablex tarafından kabul edilir.
Kripto para Cüzdanları / Sanal Cüzdanlar  (Wallet)Kullanıcılar’ın hesaplarına tanımlayabilecekleri, her biri kendine özgü ve eşsiz sanal cüzdan adresleridir. Her bir kripto para çeşidi için ayrı adres algoritması ve şifrelemesi kullanılan, farklı bir cüzdan kullanılmaktadır. Kripto paralar bu adresler arasında transfer edilebilir. Kripto para adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. 
Kripto para Cüzdanları / Sanal Cüzdanlar  (Wallet)Kullanıcılar’ın Site üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Stablex tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Stablexin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve https://www.stablex.net/tr-tr sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Stabil Kriptopara (Stablecoin)ABD Doları, Euro, TL ve diğer fiat para birimlerine veya altın, gümüş ve benzeri emtia kuru fiyatına sabit olan algoritmik mekanizmaların varlık veya türevlerini satın alıp satması yoluyla elde edilen şifrelenmiş parayı ifade eder.
Soğuk Depo (Cold Storage)Kripto para adreslerine ait özel anahtarların çevrimdışı saklanmasıdır.

İşlem Ücreti

(Transaction Fee)
İşlem ücreti, bir kripto para blokzincir ağında yapılan kripto para transferi işleminin onaylanarak gerçekleşmesi, blokzincirine eklenmesi için madenci olarak adlandırılan unsurlara ödenen ücrettir. İşlem ücreti ağın işlem yoğunluğuna göre artmakta ve azalmaktadır.
Phishing (Oltalama)Kişisel veriler gibi hassas bilgileri elde etmek amacıyla kurbanların e-mail hesabına, farklı kurum ve kuruluşları taklit ederek gönderilen e-mail içeriklerinde bulunan zararlı bağlantılara tıklayan ya da kurum ve kuruluşların internet sitelerini, alan adlarını taklit ederek bu sitelere giriş yapmaya çalışan kurbanların ilgili site erişim bilgilerini çalmak için gerçekleştirilen saldırılardır.
KYCMüşterini Tanı” anlamına gelen, Know Your Customer”ın kısaltması olan KYC, bir piyasa standardı olarak gelişen, kripto para hizmet sağlayıcılarının kullanıcılarının bilgilerini doğrulamak için kullandıkları bir yöntemdir.
AMLKara Para Aklama İle Mücadele” anlamına gelen, Anti-Money Laundering”in kısaltması olan AML, kara para aklama faaliyetleri ile mücadele süreçlerini ifade etmektedir.
AMLTerörizmin Finansmanı ile Mücadele” anlamına gelen, Counter-Terrorism Financing”in kısaltması olan CTF, terörizmin finansmanı ile mücadele süreçlerini ifade etmektedir.
FATFMali Eylem Görev Gücü” anlamına gelen, Financial Action Task Force”un kısaltması olan FATF, G7 ülkeleri tarafından kurulmuş, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele amacı ile tavsiye kararlar alan uluslararası bir kuruluştur.
OFAC “ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi” anlamına gelen, The Office of Foreign Assets Control”un kısaltması olan OFAC, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı çalışan yurt dışı kaynaklı varlık ve hesapları denetleyen ofistir. OFAC, yabancı ülkelere ve rejimlere terörizmin finansmanı, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha silahlarının yayılması gibi nedenlerle yaptırımlar uygulamaktadır.
PEP"Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi” anlamına gelen, Politically Exposed Person”un kısaltmasıdır. Konumları nedeniyle rüşvet, yolsuzluk ve para aklama konularında daha fazla fırsata sahip olan bu nedenle risk grubunda değerlendirilen kişilerdir.
SIP“Özel İlgi Kişisi” anlamına gelen, Special Interest Person”un kısaltmasıdır. Aldığı cezalar ve maruz kaldığı soruşturmalar gibi nedenlerle kara para aklama konusunda yüksek risk grubunda olan kişilerdir.
RCAAkrabalar ve Yakın Ortaklıklar” anlamına gelen, Relative and Close Associates”in kısaltmasıdır. PEP ile akrabalık, arkadaşlık ya da ortaklık ilişkisi paylaşan risk grubunda değerlendirilen kişilerdir.
OCROptik Karakter Tanıma” anlamına gelen, Optical Character Recognition”un kısaltmasıdır. PDF, Jpeg gibi dosya formatlarını düzenlenebilir ve aranabilir hale getirmektedir.
BDDKBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu”nun kısaltmasıdır.
4SMüşteri Tanıma ve işlem izleme çerçevesinde Stablex tarafından kullanılan 4Stop isimli programdır.  

MADDE 4- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. Üyelik: 

4.1.1. Kullanıcı, https://www.stablex.net/tr-tr web uygulamaları, Stablex mobil uygulamaları ya da APIları ile sunulan hizmetleri kullanmak üzere bir hesap açtığı andan itibaren işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan kayıt ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

4.1.2. Kullanıcı, üyelik başvurusunda bulunmadan önce kripto para birimlerinin yatırım ya da alım-satım amaçlı olarak kullanımının ciddi maddi kayıplar yaratacak yüksek riskler taşıdığını ve kripto para servislerinin halihazırda devlet ya da başka bir otorite tarafından denetime tabi olmadığını bildiğini, bu nedenle kripto paraların yatırım ya da alım-satım amaçlı olarak kullanılmasının kendi finansal durumuna uygun olup olmadığına karar verirken gerekli özeni gösterdiğini, kripto para alım-satımı konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olduğunu kabul eder.

4.1.3. Stablex, alıcı ve satıcıların buluştuğu bir kripto para işlem platformudur. Platformdaki alım-satım emirleri Stablex kullanıcılarına aittir. Bu nedenle herhangi bir kripto paranın fiyatı, kullanıcıların yaptığı alım-satım işlemlerine bağlı arz-talep durumuna göre kendiliğinden oluşmaktadır. Kullanıcıların alım-satım için girdikleri emirler aracılığıyla birbirlerine teklif ettikleri fiyatlar eşleşir ise anlık fiyat gerçekleşen son işleme göre oluşmaktadır. Stablexin güncel kripto para fiyatlarına herhangi bir etkisi ya da müdahalesi bulunmamaktadır.

4.1.4.Stablex tarafından sunulan Platform, bir alım-satım platformudur. Platform üzerinden kullanıcılar birbirleri arasında Stablexde yer alan kripto para alım-satımı yaparlar. Platform, bu alım-satıma yalnızca ARACILIK eder. Bu nedenle Platformda oluşan değerler arz-talep ilişkisine göre belirlenir, bahse konu değerlerin oluşumunda Stablexin bir etkisi ya da müdahalesi bulunmamaktadır. Bu bağlamda fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Stablex sorumlu değildir.

4.1.5. Tüm kullanıcılar, Siteyi kullanabilmek için https://www.stablex.net/tr-tr adresindeki formda yer alan tüm bilgileri güncel ve doğru bir şekilde eksiksiz olarak doldurmak, işbu Sözleşmeyi kabul etmek ve gerekli tüm belgeleri temin etmek ve Siteye yüklemek zorundadırlar. Kullanıcılar (Madde 3 - Tanımlar bölümünde tanımlanmaktadır) tarafından Site üzerinde birden fazla üyelik açılması, bir hesabın birden fazla üye tarafından kullanılması ya da bir üye tarafından birden fazla hesap kullanılması ve bahse konu hesaplarda işlem yapılması yasaktır. Bununla beraber Şirketimiz, Kullanıcıların siteye kayıt sırasında yanlış veya yanıltıcı bilgi verdiği tespit edildiği takdirde herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin hesabı reddetme veya feshetme hakkına sahiptir.

4.1.6. Aşağıdaki koşulların sağlanması neticesinde, Stablex tarafından Kullanıcı hesabı onaylanır ve Kullanıcı Siteyi kullanmaya başlayabilir. 

4.1.6.1. Kullanıcı hesabı açılırken geçerli e-posta adresinizle kayıt yapmanız gerekmektedir. Kayıt için gerekli bilgiler girildikten sonra e-posta adresinize Site tarafından bir aktivasyon e-postası gönderilecek olup bu e-posta aracılığıyla aktivasyon işlemini yapmanız halinde hesabınız oluşturulacaktır. Ancak hesabınızın açılmış olması hesabınızın ONAYLANDIĞI anlamına gelmemektedir.

4.1.6.2.Hesabınızı Onaylatmak için aşağıdaki aşamalardan geçmeniz aşağıdaki şartları sağlamanız gerekmektedir.

a.Müşterilerin isimleri ve bilgileri ile birden fazla hesap açılmasına izin verilmez.

b.Sistem, OCR özelliğini kullanarak yüklenen kimlik belgelerini (kimlik, pasaport, vs.) kalite ve biçim kontrolünden geçirir ve eski bilgiler için kontrol işlemini gerçekleştirir. Doğrulama süreci saygın bir üçüncü taraf üzerinden sağlanır.

c.Kimlik doğrulama için aşağıdaki geçerli belgeler kullanılır:

i.Sürücü belgesi;

ii.Kimlik kartı; ( Türk Vatanşaları için T.C. Kimlik Kartı, Yabancılar için İkamet İzni Kartı, Mavi Kart )

iii.Pasaport;

d.Sunulan isim, doğum tarihi, vb. bilgiler 172 ülkede kontrol edilir ve kimlik belgelerindeki bilgilerle karşılaştırılır.

e.Bilgiler FATF, OFAC, AML/CTF, PEP, RCA, SIP gibi uygunluk izleme listelerinden gerçek zamanlı kontrol edilir.

f.KYC sistemi aşağıdaki ek doğrulamaları gerçekleştirir:

i.GEO Kontrol: Müşteri koordinatlarının doğruluğunu kontrol ve ISP ayrıntılarını sağlama;

ii.Bin Kontrolü: Verilen kredi, bankamatik ya da ön ödemeli kartın ilk 6 hanesini doğrulama;

iii.E-posta doğrulama: E-posta adresi, hesabın yaşı, domain bilgileri ve e-posta saygınlık durumu;

iv.E-posta ihlal kontrolü;

v.Telefon kimlik no kontrolü: Telefon tipi ve operatörün GEO sonuçlarıyla karşılaştırılması;

vi.Kimlik belgelerindeki fotoğrafın özçekim ile karşılaştırılması.

g.KYC doğrulama motoru, müşteri verisini analiz ederken “şelale mantığı” yaklaşımı kullanır. Bir doğrulama seviyesini geçemeyen müşteri diğerine geçer ve diğer parametreler kontrol edilir.

h.Doğrulama motoru her başvurana bir KYC notu verir ve nota bağlı olarak sistem ya başvuruyu reddeder ya da başvuranı bir KYC düzeyine atar. KYC düzeyi erişim ayrıcalıklarını, izin verilen işlevleri, sınırları, vs. belirler.

i.Hesap açma onayı alan müşteriler, gerekli ek belgeleri sağlayarak ya da para yatırma veya diğer işlemleri gerçekleştirerek KYC notlarını yükseltebilir.

j.Sistemin güvenilirliğini teyit etmek için iç denetim bölümü, reddedilen ve onaylanan başvurular üzerinde rastlantısal testler uygulayacaktır.

k.KYC sistemi çevrimiçi kayıt sürecinden bağımsız olarak sunulmakta olup ilgili çalışanlar, denetim ve uyum bölümleri tarafından gerektiğinde kayıt başvurularını elle doğrulamak ve tasdik etmek için erişebilecektir.

l.Genel politika olarak Stablex riskli ya da şüpheli bulduğu başvuruları, başvurana açıklama yapmadan reddetme hakkını saklı tutar. Ancak, başvuranın şüphe uyandırması halinde ilgili çalışan risk ya da endişeleri giderecek ek bilgiler talep edebilir. Olası risk konuları Sözleşmede aşağıdaki bölüm 4te açıklanmıştır.

m.Stablex, basitleştirilmiş özen yükümlülüğü prosedürleri kullanmayacaktır.

n.Stablex, kararını açıklama zorunluluğu olmadan herhangi bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

4.1.7. Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Stablexin hizmetlerinden faydalanırken, Kullanım Sözleşmesinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve başta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinde yürürlükte olan tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.8. Kullanıcı; Gizlilik Politikasında ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Stablexin, kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse mevzuat uyarınca hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Stablexden her ne nam ve şart altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.1.9. Kullanıcı; Stablex tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, e-mail, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Kullanıcı; Siteye giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Stablexin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4.1.10. Stablex, Kullanıcı’ya sisteme erişim için güçlü bir parola kullanmasını, erişim bilgi ve araçlarını güvenli bir şekilde saklamasını, üçüncü kişilerle paylaşmamasını, phishing (oltalama) gibi saldırılara karşı dikkatli olmasını tavsiye eder. Kullanıcı, kişisel kusuru ile ya da siber saldırıya uğraması nedeniyle, sisteme erişim araçlarını ya da bilgilerini ele geçiren üçüncü kişiler tarafından hesabına yönelik saldırılardan ve dolandırıcılığa maruz kalmasından Stablexin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4.1.11. Kullanıcı’ya Siteye erişim sağlarken, sürekli olarak SSL güvenlik sertifikalı https://www.stablex.net/tr-tr adresi üzerinden Siteye erişmeye çalıştığını kontrol etmesi tavsiye edilir.

4.1.12. Kullanıcı, hesabına yetkisiz bir erişim olduğunu, hesabının ele geçirildiğini, Sitede teknik problemler olduğunu ya da Siteye siber saldırı gerçekleştirildiğini fark eder etmez Stablexi bilgilendireceğini kabul eder.

4.1.13. Kullanıcı, Stablex ile support@stablex.net e-mail adresi aracılığıyla iletişime geçecektir. Aynı şekilde Stablex, kullanıcı ile support@stablex.net e-mail adresi üzerinden iletişime geçecektir. Kullanıcı, bu e-mail adresi dışında, e-mail aracılığıyla Stablex adını kullanarak herhangi bir dolandırıcılık ya da siber saldırıya maruz kaldığı takdirde doğacak hiçbir zarardan Stablex sorumlu olmayacaktır.

4.1.14. Kullanıcı; Stablexin yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şekilde bir devrin tespiti halinde Stablex kullanıcının hesabını dondurmak ve bloke etmekte serbesttir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Stablex sorumlu olmayacaktır.

4.1.15. Kullanıcı, üyelik başvurusu aşamasının tamamlanmasından veya üyeliğinin onaylanmasından sonra üyelik başvurusu esnasında paylaştığı bilgilerde bir değişiklik olması halinde Stablexe bu değişiklikleri en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. 

4.1.16. Kullanıcı, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmemesinden dolayı üyeliğinin onaylanmaması halinde Stablexi kesinlikle sorumlu tutmayacağını kabul eder. Stablex, riskli ve şüpheli gördüğü başvuruları reddetme hakkını saklı tutar.

4.1.17. Kullanıcı, işbu Sözleşme ile Stablexin tüm Kullanıcılar’ın hesaplarını her zaman inceleme, değerlendirme ve Kullanıcılardan yeni belgeler talep etme hakkı olduğunu kabul eder. 

4.1.18. Kullanıcı, üyelik aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda kendisine verilen hizmetlerin geçici veya kalıcı olarak durdurulabileceğini ve sağlanan bu hizmetlerin limitlerinin değiştirilebileceğini kabul eder. 

4.1.19. Stablex, kullanıcı limitlerini tek taraflı olarak belirleyeceği gibi değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Değişiklikler Sitede duyurulduğu andan itibaren geçerli olup, Site kayıtları geçerli olacaktır.

4.1.20. Stablex, işbu Sözleşme ve Sözleşmenin eklerinde yer alan koşullardan biri ya da birkaçına aykırılık taşıdığı tespit edilen Kullanıcılar’ın sözleşmelerini tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı, hiçbir bildirimde bulunmaksızın her zaman dondurabilir, askıya alabilir, iptal edebilir, geçici olarak ya da kalıcı olarak alış-satış emirlerine kapatabilir ayrıca yapılan işlemi iptal edebilir, durdurabilir veya bloke edebilir. Bu husustaki nihai karar her zaman Stablexe aittir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Stablex sorumlu olmayacaktır. 

4.1.21. Üyelik başvurusu aşamasında Kullanıcı tarafından paylaşılan veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince, Stablex tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Bu konuda detaylı bilgiye, ekli KVK Politikası” metninden ulaşabilirsiniz.

4.2. Aktivasyon: 

4.2.1.Stablex tarafından madde 4.1.de yer alan koşulları karşılayan Kullanıcılar’ın hesapları aktive edilir ve kullanıma açılır. Ancak bu aktivasyon, ileride Kullanıcı hesabına dair bir ihlal olduğu ya da yapılabilecek bir kontrolde kullanım koşullarına aykırılık olduğu StableX tarafından tespit edilmesi halinde Kullanıcı hesabının tekrar inaktif edilmeyeceği anlamına gelmeyeceği gibi Kullanıcıya da herhangi bir kazanılmış hak bahşetmemektedir.  Dolandırılıcık İzleme Motorunun kuralları uyarınca şüpheli olarak işaretlenen her işlem anında dondurulur ve kaynak hesap da derhal inaktif olarak işaretlenir.

4.3. Hesap Güvenliği 

4.3.1. Kullanıcılar aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla Stablex tarafından belirlenmiş yasaklı işlemlerden sakınmalıdır:

4.3.1.1.Site içerisinde ya da dışında herhangi bir platformda  (internet sayfaları, blog içerikleri, sosyal medya paylaşımları vb.) Stablex markasını, Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.yi ya da Stablex Kullanıcılarını kandırmak suretiyle zarara uğratmak ya da maddi veya manevi menfaat sağlama amaçlı manipüle etmek ya da bu amaçlarla Stablex Kullanıcılarına vaatlerde bulunmak veya onları olumsuz yönde yönlendirmek vb. girişimlerde bulunmak,

4.3.1.2. Üçüncü kişilerin haberi ve rızası olmaksızın bu kişilere ait kimlik ve adres bilgilerini kullanarak üyelik oluşturmak,

4.3.1.3. Stablex veya Stablex adına çıkarılmış, Stablexe ait kripto varlıkları, logolarının veya diğer görsellerinin, olduğu haliyle ya da değiştirilmesi suretiyle oluşturulmuş ad ve görselleri kullanarak sosyal medya üzerinde hesap açmak,

4.3.1.4. Bir üst maddede yer alan yöntemleri kullanarak ya da kullanmayarak, Stablex çalışanı ya da iş ortağı ya da Stablex çalışanı ya da iş ortaklarıyla ilişkisi olduğunu ima etmek veya bu şekilde algı yaratmaya çalışmak,

4.3.1.5. Stablex'in düzenlemiş olduğu üyelik/referans/yarışma/kampanya vb. yoluyla verdiği taahhütlerin içeriğini değiştirip farklı kazançlar vadetmek,

4.3.1.6. Stablex'in düzenlemiş olduğu üyelik/referans/yarışma/kampanya vb. yoluyla verdiği taahhütlerden gelen kazancı paylaşma vaadiyle yasadışı bahis, kumar vb. Site hesaplarına yönlendirmek,

4.3.1.7. Stablex tarafından Kullanıcı’nın bu maddede belirtilen ve mutlak surette uyması gereken kurallara herhangi bir sebep veya şekille doğrudan/dolaylı olarak aykırı davrandığının tespit edilmesi, Stablexin bu maddede belirtilen haklarını kullanması için yeterlidir. 

4.3.2. Bu kapsamda Stablex tarafından yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı tarafından söz konusu yasaklı işlemlerin yapıldığı tespit edilmesi halinde ya da bu işlem/işlemlerin yapıldığına dair kuvvetli şüphenin Stablex tarafından anlaşılması halinde, Stablexin işbu Sözleşme ile her türlü yasal başvuru hakkı saklı kalmakla birlikte, Stablex bu işlem/işlemler nedeni ile Kullanıcı’ya önceden herhangi bir ihtarda veya ihbarda bulunmaya gerek kalmaksızın Kullanıcı’ya verilen hizmeti ve hesabı dondurma, geçici olarak ya da tamamen sonlandırma, geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatma, yapılan işlemi iptal etme, durdurma veya bloke etme ve  Kullanıcı’nın söz konusu aykırı davranışı/davranışları ile varsa elde ettiği kazançları ve Kullanıcı’ya üyelik/referans/kampanya/yarışma vb. yollarla vermiş olduğu ödülleri/edimleri geri alma hakkına sahiptir. 

4.4. Gizlilik

4.4.1. Stablex, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu Kullanım Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası düzenlemelerine uygun olarak kullanabilir. Stablex, Kullanıcılara ait gizli bilgileri; ilgili yasal düzenlemelerde, yetkili kurum kararlarında, Kullanım Sözleşmesinde, Gizlilik Politikasında ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

4.4.2. Taraflar, birbirleri hakkında işbu Kullanım Sözleşmesinin ifası dolayısıyla öğrendikleri, bu Sözleşmenin imzalanmasından önce bilinen, işbu Kullanım Sözleşmesi sırasında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal etmeksizin üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler veya kamuya açık bilgiler hariç, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri (özellikle https://www.stablex.net/tr-tr 'e ilişkin bilgi ve belgeler), gizli bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç Taraflar’ın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da şirketlere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder

4.4.3. Stablex, kullanıcıların IP adreslerini, Site'ye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Stablex, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.  Bu kapsamda Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

4.4.4. Kullanıcılar Siteye üye olurken Kullanım Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Stablex ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (Kişisel Veriler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.4.5. Kişisel verilerin kullanımı ve bu konularda sahip olduğunuz haklarla ilgili daha fazla bilgi için ve KVKK kapsamında kişisel verilerinizi koruma ve işlememizle ilgili bilgi edinmek için, Stablex sitesi üzerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na erişebilirsiniz.

4.5. Site  

4.5.1. Stablex, Sitenin, https://www.stablex.net/tr-tr adresli internet Sitesi üzerinden yayında olacağını ve Stablex tarafından Site aracılığıyla sunulan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5.2. Kullanıcı hesaplarının sürekli olarak açık kalması ve hesaplara erişimin aksamaması için gerekli tüm tedbirler, sistem güvenliği dahil olmak üzere Stablex tarafından alınacaktır. Ancak teknik aksaklıklar, doğal olaylardan kaynaklanabilecek kesinti ya da sistem arızalarından dolayı alım-satım işlemlerinin gecikmesi ya da iptali sebebi ile Stablexe hiçbir sorumluluk yüklenemez. Kullanıcılar Siteye üye olarak ve işlem yaparak bu hususu peşinen kabul etmektedir.

4.5.3. Kullanıcılar, Site üzerinden yaptıkları tüm işlemlerde, yürürlükteki T.C. mevzuatı başta olmak üzere, yerel ve uluslararası tüm yasal gerekliliklere uymak zorundadırlar. Kullanıcılar, yürürlükteki T.C. mevzuatını bildiklerini ve kanunen bilmek ve mevzuata uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler.

4.5.4. Kullanıcılar Site ve Platform üzerinde zararlı yazılım çalıştırmayacaklarını, Sitenin işleyişini bozacak eylemlerde bulunmayacaklarını, teknik olarak Site ve Platform'a zarar vermemek için her türlü önlemi alacaklarını kabul ve beyan ederler.

4.5.5. Kripto para ile ilgili olsun olmasın; BDDK, SPK, MASAK ve başta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, T.C. Resmi makamları ve merkezi kayıt kuruluşu tarafından yapılabilecek tüm düzenlemeler gerektiği şekilde ve derhal Stablex tarafından Siteye yansıtılacak ve tüm Kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır.

4.5.6. Hukuka aykırı her türlü işlem yasa dışı olup bu işlemlerin tespiti halinde, Stablex tarafından ilgili makamlara gerekli yasal başvurular yapılacaktır. Ayrıca, Kullanıcılar’ın yapabilecekleri hukuka uygun olan ya da olmayan, iradi ya da hatalı her türlü işlemlerin sorumluluğu, bizzat Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Stablexin, Site üzerinden yapılacak herhangi bir takası, satışı ya da transferi geriye çevirme imkan ya da yetkisine sahip olmadığını işbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.

4.5.7. Kullanıcılar’ın Sitede mevcut kendilerine ait hesaba aktardıkları ya da bu hesaba intikal eden para transferleri, Stablexin onayına tabidir. StableX, Kullanıcılar tarafından yapılacak tüm transferlerin, mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için azami çabayı sarf edeceğini ve teknik altyapısının buna uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ancak teknik, hukuki ya da doğal sebeplerle ya da Stablexin tasarrufu dışındaki nedenlerden dolayı (örn. mücbir sebeplerle) geciken işlemlerden dolayı Stablex sorumlu tutulamaz.

4.5.8. StableX, sözleşme ekleri çerçevesinde şüpheli ya da hukuka aykırı transferleri reddetmek ya da kaynağına iade etmekte serbesttir. Kullanıcı hesabına intikal eden para transferlerinin, Kullanıcı bilgilerinde yer alan isim üzerinden gelmemesi halinde, işlemin reddi, gelen paranın kaynağa iadesi ya da işlemin geçici olarak bloke edilmesi Stablexin tasarrufundadır.

4.5.9. Para transferleri ile ilgili herhangi bir sebepten dolayı yaşanabilecek olası bir gecikmeden Stablex sorumlu değildir. Aynı kapsamda, Stablex; Site üzerinde Kullanıcılara ait hesaplara her türlü para yüklenmesi ve mevcut her türlü paranın (desteklendiği şekilde) Site dışına çıkartılması konusunda tek yetkili ve yönetici konumundadır ve bu hareketler üzerinde tüm tasarruf yetkisine de sahiptir.

4.5.10. Stablex, Sözleşme ekleri kapsamında aykırılık teşkil eden ya da etme şüphesi bulunan tüm işlemleri durdurma ve inceleme yetkisine sahiptir. Kullanıcı, bu hususları işbu Sözleşme ile peşinen kabul etmiştir.

4.5.11. Tüm Kullanıcılar’ın, kripto para sisteminin ne olduğunu ve nasıl işlediğini anladığı ve bildiği kabul edilir. Kripto para piyasası yüksek riskler barındıran bir piyasadır. Merkezi herhangi bir kayıt kuruluşuna tabi olmayan ve herhangi bir merkezi yönetimi olmayan kripto paraların fiyatı anlık olarak arz ve talebe göre belirlenmektedir ve manipülatif işlemlere müsait bir yapıya sahiptir. Site üzerindeki fiyatlar da Kullanıcı arz ve talebine göre belirlendiğinden bahisle anlık olarak oldukça değişken olabilmektedir. Aynı zamanda kripto para sisteminde doğası gereği, transferlerin gerçekleşmesi “Blokzincir (Blockchain)” olarak adlandırılan kripto paraların üzerine inşa edildikleri ağa bağlı olduğundan işlemlerde dönemsel olarak yavaşlamalar ve gecikmeler yaşanmaktadır. Bu hususlar Stablexin tasarrufu veya müdahale imkanı dışındadır. 

4.5.12. Stablex; Site yönetimi, çalışanları, destek ekibi ya da Stablex ile bağlantılı hiçbir kişi, kullanıcılara yatırım ya da alım-satım tavsiyesinde bulunmazlar. Site üzerinde, Kullanıcılar karşılıklı olarak alım satım yaparlar ve Site üzerinde mevcut kripto para fiyatları bu şekilde belirlenir. Site üzerinde oluşan anlık fiyatlar da bağlayıcı değildir ve emsal teşkil etmez. Stablex, Site üzerindeki fiyatlara hiçbir şekilde müdahale etmez. Aynı çerçevede, farklı platform ya da internet sitelerindeki kripto para fiyatları da Stablexin kontrolünde olmadığından Stablexi bağlamayacaktır.

4.5.13. Sitede zaman zaman yayınlanabilecek makale, bilgilendirme yazısı, piyasa analizi, haber gibi kaynaklar, tamamen bilgilendirme amaçlı olarak üretilen içerikler olup Stablexi bağlayıcı değildir ya da yatırım/al-sat tavsiyesi, danışmanlık niteliğinde değildir. Kullanıcıların, yatırım ya da alım satım tercihlerini kendi hür iradeleri ile yaptıkları kabul edilir. Tüm Kullanıcılar, bu koşulları işbu Sözleşme ile peşinen kabul etmiş sayılır.

4.5.14. Site ve Stablex, tamamen aracı konumundadır. Kullanıcı’nın elde edeceği kardan ya da bu sebeple gelecekte oluşabilecek herhangi bir mali (örn. vergisel) mükellefiyetten ya da Kullanıcı’nın uğrayabileceği herhangi bir zarardan Stablex sorumlu tutulamaz. Siteye yüklenen ya da Kullanıcı tarafından çekilen kripto paraların kaynağı ve hedefinin tespiti teknik olarak mümkün olmayabilir. Dolayısı ile bu kripto paraların takip yükümlülüğü Stablexe ait değildir. Kullanıcı, bu hususu işbu Sözleşme ile peşinen kabul etmiştir. Kullanıcı platform üzerinde yaptığı işlemlerin, mevcut ve doğacak bütün hukuki ve mali mükellefiyetlerinden bizzat sorumludur.

4.5.15. Stablex, Kullanıcılar tarafından Site nezdindeki hesaplara yüklenen kripto paralar için Kullanıcılara kripto para adresi temin edecektir. Stablex tarafından sağlanan bu adresler dışında yapılan işlemlerden Stablex sorumlu değildir. Aynı zamanda bu adreslerin kullanıcı hesabına (portföyüne) kripto para transferi yapılmasına olanak tanımak için verildiğini, bu kripto para adreslerinin Kullanıcı tarafından kalıcı cüzdan adresi olarak kullanılmaması gerektiğini, cüzdan adreslerinin kullanıcıların yeni adres oluşturun tuşuna bastıktan sonra anlık olarak sistem tarafından üretildiğini ve kullanım sonrası ilgili kripto para Kullanıcı hesabına intikal ettiğinde değişebileceğini, Kullanıcı bilmekte ve kabul etmektedir. Stablex, kullanıcıya her bir kripto para yatırma işlemi için Stablexin sağladığı kripto para adresini ve çekim işlemi yapılması durumunda çekim işlemi yapılacak adresi kontrol etmesini tavsiye etmektedir.

4.5.16. Kullanıcı, Site üzerinde kripto para alım-satım işlemlerini yaparken kendine ait kripto para adreslerine yaptığı aktarımlardan kendisi sorumludur. Bir kripto paranın kullanıcıya ait ancak farklı bir kripto para adresine aktarımı halinde bu transfer nedeniyle Stablex sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk hatalı gönderimi yapan kullanıcıya aittir. Yine, kripto paraların teknik özelliklerine göre, aktarım yapılırken girilmesi gereken bilgilerin hatalı girilmesi sebebiyle yaşanacak hatalı gönderimlerin sorumluluğu da kullanıcıya aittir. Kullanıcı tüm bu durumlar için Stablexi sorumlu tutmayacağını kabul eder. StableX, Site nezdindeki tüm kullanıcı bilgileri, kullanıcı hesapları ve kripto para bilgilerini, yüksek güvenlikli dijital ortamda muhafaza ettiğini ve basiretli bir tacir gibi tüm önlemleri aldığını taahhüt eder.

4.5.17. Kripto para hesaplarının büyük bölümü, ayrıca internet erişimine açık olmayan soğuk depo” (cold storage) olarak adlandırılan saklama metodu ile saklanmaktadır. Bu önlemlere rağmen istenmeyen bir kayıp halinde, Kullanıcılar Stablexden herhangi bir talepte bulunmayacaklarını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.5.18. Stablex, Site üzerinden gerçekleşen işlemleri izlemek veya denetlemek yükümlülüğü altında değildir. Ancak yine de Sitede gerçekleşen fiyatların teknik hata sonucu gerçekçi olmayan fiyatlardan oluşması durumunda, Sitenin sağlıklı işleyişinin temini için Stablex teknik ekibi tarafından işlemler geçici olarak durdurulabilir, hatalı olduğu anlaşılan işlemler iptal edilebilir. Kullanıcı hesaplarının, teknik arızadan haksız yarar sağladığı ya da Sitenin işleyişine etki edecek şekilde (siber saldırı vb. yolu ile) Siteye Kullanıcılar tarafından müdahale edildiği tespit edilir ise sorumlu görülen Kullanıcı hesapları dondurulabilir, bloke edilebilir veya iptal edilebilir. Stablexin bu gibi durumlarda Site dışına çıkartılan kripto para ya da gerçek paranın iadesine ilişkin tüm talep ve şikayet hakları ayrıca saklıdır. Olağanüstü durumlarda oluşacak bu gibi aksaklıklardan dolayı Sitede meydana gelebilecek gecikme veya problemlerden, Stablex sorumlu tutulamaz.

4.5.19. Stablex, Kullanıcı’dan bilgi güvenliği ve/veya hesap-işlem teyidi için hesap açılışı sırasında veya hesap açıldıktan sonra bazı bilgi/belgeler talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri Stablexe ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Siteye üyelik sırasında ve/veya alım-satım işlemleri ve kimlik doğrulama işlemleri sırasında Kullanıcı’lardan alınan kişisel veriler, Kullanıcı’lar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Sitenin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kulllanıcı’lara iletilebilecektir.

4.5.20. Stablex, yöneticileri, çalışanları, iş ortakları, temsilcileri, hiçbir koşulda Kullanıcı’nın Siteyi kullanmış olması veya gerekli şekilde kullanamamış olması nedeniyle gündeme gelebilecek veya Siteye erişim ya da Sitenin kullanıma veya içeriğine müdahale sonucunda oluşabilecek karlılık kaybı, veri kaybı, değer kaybı veya başka maddi varlık kaybı dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Kullanıcı nezdinde oluşabilecek herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel duruma bağlı şekilde meydana gelebilecek zararlardan veya cezai nitelikli zararlardan sorumlu tutulamaz.

4.5.21. Kullanıcı’nın Siteyi ve verilen hizmetleri kullanması, tamamı ile işbu Sözleşme içeriğini, ilgili tüm koşulları ve olası riskleri kabul ve üstlenme anlamı taşımaktadır. Site üzerinde mevcut servis, Mevcut Haliyle” ve Kullanılabilirliği Kadarıyla” sağlanmaktadır. Stablex, sağlanan ürün ve hizmetlerin satılabilirliği, herhangi bir konudaki yeterliliği, herhangi bir performans kriterine uyumluluğu konusunda ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir başka konuda açık veya zımni garanti sağlamamaktadır.

4.5.22. Kullanıcılar, Stablex cüzdanlarına itibari (Fiat) para yatırmadan, cüzdanlarına kripto para yatıramazlar.

4.6. Ücretlendirme

4.6.1.Site üzerinden Kullanıcılar tarafından yapılan her alım-satım ve site dışına para çekme-yatırma işlemleri, Stablex tarafından belirlenen ve  https://www.stablex.net/tr-tr  adresi üzerinden duyurularak sürekli olarak güncellenecek olan komisyon ücretine tabidir.

4.6.2. Kullanıcı, yapılan Kripto para transferlerinin geri döndürülemez olduğunu kabul eder. Bu nedenle Stablex tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

4.6.3. Stablex, komisyon ücretini tek taraflı olarak belirleyeceği gibi, Site üzerindeönceden duyurmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Değişiklikler Sitede duyurulduğu andan itibaren geçerli olup, Site kayıtları geçerlidir.

4.6.4. Stablex, komisyon ücretini Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği işleme konu olan kripto para üzerinden tahsil edebileceği gibi, Kullanıcı’nın Site üzerinde mevcut TL hesabından da tahsilat yapabilir.

4.6.5. Kullanıcı’nın hesap bakiyeleri komisyon ücretinin ödenmesine müsait değil ise, komisyon bedeli transfer tutarından düşülebilir ya da transfer Site tarafından reddedilebilir. Komisyon ücretleri hizmet bedelidir ve kesinlikle (transfer iptal edilse dahi) iade edilmez.  Kullanıcı, bu hususları işbu Sözleşme ile peşinen kabul eder.

4.6.6. Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre faaliyet gösteren banka hesabını kullanacaktır. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden ya da transferin gerçekleşmemesinden Stablex sorumlu olmayıp, Kullanıcı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.7. Kullanıcı, ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda Stablex, söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.

4.7. Fikri Mülkiyet Hakları ve Rekabet Yasağı

4.7.1. Stablex  hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adı, tasarım, logo, metin, imge, HTML kodu, yazılım kodlarının ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi, (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) kullandığı tüm materyaller, iş metodu, iş modeli de dahil olmak üzere Stablex Bilişim Teknoloji A.Ş.ye aittir. Stablex, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının veya kullanıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilen kişi ya da kişilerin bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Stablex, bu kişiye ya da kişilere bir daha hesap açmama hakkına sahiptir.

4.7.2. İşbu maddede yer alan fikri ve sınai mülkiyet hakları sınırsız nitelikte olup, hiçbirinden feragat edilmemiştir. Ayrıca, Kullanıcılar, Stablex ve Site ile iltibas ya da haksız rekabet teşkil edecek faaliyetlerden kaçınmayı da kabul ve taahhüt ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde, StableXin tüm sair hakları saklı kalmak kaydı ile ilgili Kullanıcı hesabı derhal dondurulacaktır.

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN FESHİ

5.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerinde yer alan hükümlerden herhangi birini ya da birkaçını ihlal etmesi hali başta olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere, Stablex gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir ihtar veya ön bildirim yapmaksızın ve böyle bir ihtar yükümlülüğü taşımaksızın, Kullanıcı’nın Siteye erişimini dondurmak veya Kullanıcı hesabını kapatmak yetkisine sahiptir. Kullanıcı, böyle bir hakkın kullanımından dolayı Stablexe karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

5.2. Sözleşmenin feshi halinde Kullanıcı’nın Siteyi kullanma hakkı derhal ortadan kalkar. Fesih herhangi bir ihlale dayanmıyor ise ve hesap inceleme halinde değil ise ve hesap üzerinde herhangi bir hukuki kısıtlama yoksa Kullanıcı’nın tüm bakiyesi kendisine iade edilir.

5.3. Kullanıcı hesabını kapatmak isterse, Site üzerinden bu işlemi kendisi de gerçekleştirebilir. Kullanıcı’nın hesabını kendi isteği ile kapatması halinde, hesapta mevcut kriptopara ve TL bakiyeleri, en kısa zamanda incelenir ve herhangi bir ihlal bulunmaması halinde kendisine iade edilir.

5.4. Kullanım Sözleşmesinin feshedildiği takdirde, veri saklama standartlarını karşılamak için gerekli hesap ve işlem bilgileri 10 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanacaktır. Ayrıca hesap fesih işlemi sırasında tamamlanamayan bir işlem olursa Stablex, işlemin karşı tarafını o sırada durumdan haberdar etme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı tarafından başlatılan hesap kapatılışının da (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7inci maddesi kapsamında verinin silinmesini talep etme hakkı) yukarıda belirtilen fesih protokolüne tabi olacağını kabul edersiniz.

MADDE 6- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ ADLİ MERCİ

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

MADDE 7- TEBLİGATLAR

7.1. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat;Stablexe yapılması halinde: Emniyetevleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1 Sapphire Tower Kat:19/03 Kağıthane-İstanbul/Türkiye adresine iadeli taahhütlü posta üzerinden yapılacaktır. Destek eposta adresi (support@stablex.net) üzerinden yapılacak yazışmalar, sözleşme anlamında resmi tebligat yerine geçmez.

7.2. Kullanıcı’ya yapılması halinde; Kullanıcı’nın Siteye üyelik aşamasında sağladığı e-posta adresi ve fiziki adresi üzerinden yapılan tebligatlar geçerlidir. Kullanıcılar, Site üzerinden hangi iletişim kanalı ile bildirim almak istediklerini seçebilirler (Örn. SMS, Push, Anlık Mesajlaşma, E-posta vb.). İletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde Kullanıcı bu durumu derhal Stablexe bildirmelidir. Aksi takdirde eski adrese yapılan bildirimler yerine ulaşmış sayılır.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

8.1. Stablexin ya da Kullanıcı’nın kontrolü dışında gelişen ve Taraflardan birinin işbu Sözleşme ile yüklendiği borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve /veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep hali olarak değerlendirilecek [örneğin, grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel, ve benzeri tabi afetler, devletin karar ve eylemleri, vb.] ve Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik gerekçeler veya taraflardan herhangi birinin kendi kusurundan kaynaklanan nedenler mücbir sebep olarak kabul edilmez.

8.2. Mücbir sebep durumunun meydana çıkması halinde, Stablex, işbu sözleşmenin devamı, askıya alınması, fesih veya başka bir şekilde tasfiyesi hallerinde tek yetkili olarak karar verme yetkisine sahiptir.

MADDE 9- DEĞİŞİKLİKLER

Stablex, işbu Sözleşme ve ekleri üzerinde, dilediği zaman ve gerekli gördüğü ölçüde ve şekilde değişiklik yapma yetki ve imkanına sahiptir. Değişiklik yapılması için, Kullanıcılara herhangi bir ihtar ya da ön bildirimde bulunulması yükümlülüğü olmadığı gibi kullanıcıların yapılan değişikliklere itiraz hakkı da yoktur. Ancak Stablex, yapılacak değişikliklerin işleme alınmasından makul bir süre önce Kullanıcılara bu değişikliği, Kullanıcılar’ın seçtiği iletişim metodu ile (yoksa sadece e-posta yolu ile) duyurmak için gerekli özeni göstereceğini taahhüt eder. Yapılan değişikliği kabul etmek istemeyen Kullanıcılar hesap kapama işlemi yapmakta serbesttirler. Kullanıcı tarafından Sitenin kullanımına devam edilmesi, yapılan değişikliklerin kabulü anlamına gelmektedir.

MADDE 10- SON HÜKÜMLER

10.1. İşbu sözleşme Stablex tarafından sitede ilan edildiğinde geçmişe yönelik olarak ve Siteye üyeliği onaylanmış eski/yeni tüm Kullanıcılar’ı da kapsar şekilde geçerlilik kazanır ve Taraflardan biri tarafından feshedilene karar yürürlükte kalır.

10.2. Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu Sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmeyi kabul etmeyen Kullanıcı’nın Siteye üye olmaması ve Sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

10.3. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, resmi makamlarca (örn. Mahkemeler) geçersiz olarak tespit edilmesi halinde, ilgili madde sözleşme metninden çıkarılmış kabul edilir, ancak sözleşmenin diğer maddeleri yürürlükte kalmaya devam eder.

10.4. İşbu sözleşme Türkçe - İngilizce olarak hazırlanmış olup, herhangi bir uyuşmazlık halinde Türkçesi esas alınacaktır.

İşbu sözleşme, 10 madde ve 3 ekten oluşmaktadır.

Bu metin 16.02.2021 tarihinde güncellenmiştir.

EKLER:

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Politikası

Müşteri Tanıma Esasları

Gizlilik Politikası